Jak spłacić kilka chwilówek jednocześnie

Jednoczesna spłata kilku chwilówek zaciągniętych w różnych firmach może stanowić zbyt duże obciążenie dla domowego budżetu klienta. Co zrobić w sytuacji, gdy bieżące dochody absolutnie nie pozwalają na pokrycie aktualnych zobowiązań finansowych? Można zdecydować się na konsolidację chwilówek. Czasem firmy pożyczkowe umożliwiają skorzystanie z takiego rozwiązania nawet wtedy, gdy minął już termin spłaty zobowiązania.

Konsolidacja bankowa

W przypadku gdy to bank jest instytucją finansową udzielającą konsolidacji, w postaci gotówkowego lub hipotecznego kredytu konsolidacyjnego, nie ma możliwości, by objęła ona swoim zakresem chwilówki po terminie płatności. Zresztą, nie każdy bank w ogóle pozwoli na włączenie do konsolidacji chwilówek, a jeśli już, to muszą to być nieprzeterminowane zobowiązania i nie może ich być wiele.

Kredyty konsolidacyjne pozwalają na połączenie ze sobą kilku zaciągniętych wcześniej przez dłużnika kredytów czy pożyczek, ale z reguły udzielonych przez banki. Takie instytucje sprawdzają skrupulatnie zdolność kredytową i historię klienta w BIK przed wydaniem decyzji. Konsolidacja chwilówek po terminie w banku nie jest możliwa, ale za to można się o nią postarać w firmie działającej w sektorze pozabankowym.

Konsolidacja pozabankowa

Spłata kilku chwilówek jednocześnie, przy przekroczeniu terminu płatności z powodu braku środków finansowych, będzie możliwa dzięki pożyczce konsolidacyjnej. Polega to na tym, że wybrana firma pozabankowa udziela pożyczkobiorcy konsolidacji i spłaca w jego imieniu chwilówki, jakie na nim ciążą. Czasami bywa i tak, że firma wypłaca wnioskowaną kwotę w ramach pożyczki konsolidacyjnej, a klient sam może rozdysponować ją na spłatę zgłoszonych do połączenia chwilówek.

Niezależnie od sposobu wypłaty pożyczki konsolidacyjnej, bez wątpienia rozwiązuje ona problem jednoczesnej spłaty chwilówek, mocno obciążających budżet domowy klienta. Właściwie w każdym momencie można postarać się o konsolidację, ale lepiej zrobić to przed upływem terminu płatności. Jeśli on minie, konsolidacja także jest możliwa i powinna być dokonana jak najszybciej, by pożyczkobiorca nie naraził się na wysokie odsetki karne.

Konsolidacja chwilówek po terminie polega na spłacie nie tylko kapitału pożyczkowego i odsetek naliczonych według ustalonej stopy procentowej, ale również opłat nałożonych na pożyczkobiorcę za spóźnienie w spłacie zobowiązania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here