Odszkodowanie za wypadek w pracy

Wypadki w pracy zdarzają się niemal każdego dnia. Niektóre stanowiska pracy są na nie bardziej narażone jednak bez względu na wszystko mogą się one zdarzyć praktycznie wszędzie. Warto wiedzieć jak postąpić i o czym pamiętać, aby otrzymać w takim wypadku odszkodowanie.

Kiedy mowa o wypadku w pracy?

Można wyróżnić różne przyczyny wypadków w pracy. Do najczęstszych zalicza się np. niewłaściwe zachowanie pracowników w trakcie wykonywania swoich obowiązków służbowych, złe użytkowanie maszyn i nieprzestrzeganie obowiązujących zasad, zły stan techniczny maszyn oraz sprzętów na stanowisku pracy.

Aby jednak pracownik miał prawo do otrzymania odszkodowania muszą wspólnie wystąpić cztery czynniki. Przede wszystkim zdarzenie musi mieć charakter nagły i musi do niego doprowadzić jakiś czynnik zewnętrzny, a nie gapiostwo czy dolegliwość danego pracownika. Bardzo ważne jest także to, że w wyniku zdarzenia musi dojść do jakiegoś uraz, a sam wypadek ma mieć miejsce, gdy dana osoba realizuje swoje zawodowe obowiązki.

Jeżeli wszystkie warunki będą spełnione, pracownikowi przysługuje odszkodowanie za wypadek w pracy.

Jak otrzymać odszkodowanie za wypadek w pracy?

Osoba, która w wyniku zdarzenia w miejscu pracy dozna uszczerbku na zdrowiu może ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie wypłacane przez ZUS. Aby można było otrzymać takie świadczenie, należy skompletować kilka niezbędnych dokumentów:

  1. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby poszkodowanej,
  2. dokumentacja medyczna, która potwierdza do jakich obrażeń ciała dokładnie doszło w wyniku zdarzenia w miejscu pracy,
  3. karta wypadku,
  4. protokół sporządzony bezpośrednio po zdarzeniu.

Warto zaznaczyć, że wniosek o odszkodowanie ma złożyć pracodawca w imieniu poszkodowanego pracownika. Od momentu złożenia dokumentu czas oczekiwania na decyzję wynosi maksymalnie 14 dni, natomiast ustalone środki pojawią się na koncie poszkodowanego maksymalnie w ciągu 30 dni.

Uszczerbek na zdrowiu

Przy wypłacania odszkodowania duże znaczenie ma to jak duży jest uszczerbek na zdrowiu osoby poszkodowanej. Ocena jego stopnia należy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ustalając wysokość wypłaconych świadczeń, ZUS wyznacza wysokość świadczenia w oparciu o 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent długotrwałego lub stałego uszczerbku na zdrowiu pracownika.

Ważne jest także to, że również rodzina prawnika, który poniósł śmierć w wyniku zdarzenia może się ubiegać o wypłacenia świadczenia.

Warto także wiedzieć jaka jest różnica pomiędzy długotrwałym i stałym uszczerbkiem na zdrowiu. O stałym uszczerbku mowa zawsze wtedy, gdy dojdzie do znacznego naruszenia sprawności, które finalnie spowoduje takie konferencje, które nie są możliwe do poprawy (np. amputacja kończyny, uraz rdzenia kręgowego). Z kolei długotrwały uszczerbek to nic innego jak naruszenie sprawności, które wpłynie na funkcjonowanie człowieka na okres dłuższy niż pół roku.

Jeżeli w miejscu pracy dojdzie do jakiegoś wypadku, należy postąpić zgodnie z zasadami, aby podczas ubiegania się o należne odszkodowanie nie doszło do żadnych komplikacji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here