Uprawnienia diagnostów pracujących na Stacjach Kontroli Pojazdów

Każda osoba, która kiedyś pomyślała o otworzeniu Stacji Kontroli Pojazdów lub o zatrudnieniu dodatkowego pracownika, wie, że osoba dokonująca diagnozy stanu technicznego pojazdu musi posiadać odpowiednie uprawnienia. Diagnosta to przecież taki lekarz od samochodów, wykonuje bardzo odpowiedzialny zawód, od którego zależy bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, czyli właściwie nas wszystkich.

Kto może zostać diagnostą?

Aby wykonywać zawód diagnosty pracującego na Stacji Kontroli Pojazdów należy uzyskać uprawnienia od starosty, ewentualnie od prezydenta miasta na prawach powiatu, a w tym celu należy:

· Posiadać wymagane wykształcenie techniczne i praktykę

· Odbyć szkolenie

· Zdać egzamin kwalifikacyjny

Wykształcenie, o jakim mowa w przypadku kandydatów do wykonywania zawodu diagnostów to wykształcenie wyższe w naukach technicznych o specjalności samochodowej i 6 miesięczne praktyki, średnie wykształcenie techniczne lub średnie branżowe o specjalności samochodowej i roczna praktyka, wykształcenie wyższe w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i rok praktyki, średnie techniczne lub średnie branżowe o specjalności innej niż samochodowa i dwuletnie praktyki. Jak widzimy, czym niższe i mniej profilowane w zawodzie wykształcenie, tym dłuższej praktyki wymaga. Praktyka może być odbyta w Stacji Kontroli Pojazdów lub w zakładzie naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.

Szkolenie i egzamin

Stacja Kontroli Pojazdów Dyszkiewicz w Konstancinie-Jeziornie zatrudnia doświadczonych diagnostów, zobaczmy, jaką drogę muszą przebyć, zanim uzyskają uprawnienia wykonywania zawodu.

Szkolenie przyszłych diagnostów trwa około trzech tygodni, z czego 37 godzin to praktyka odbyta w wybranej Stacji Kontroli Pojazdów, a 79 godzin przeznaczonych jest na zajęcia teoretyczne i praktyczne. Przyszły adept przechodzi w tym czasie:

· Szkolenie dotyczące okresowych badań technicznych pojazdów

· Szkolenie specjalistyczne dotyczące badania technicznego autobusu

· Szkolenie specjalistyczne w zakresie badań technicznych pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych

· Szkolenie specjalistyczne w zakresie badań pojazdów zasilanych gazem

· Szkolenie specjalistyczne w zakresie badań pojazdów sprowadzonych z zagranicy przed zarejestrowaniem ich w Polsce, pojazdów przebudowanych konstrukcyjnie, co spowodowało zmianę danych w obwodzie rejestracyjnym

Szczegółowe szkolenia odpowiadają czynnością zawodowym przyszłych diagnostów. Po zakończonym szkoleniu czeka jeszcze egzamin kwalifikacyjny przeprowadzany przez dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.

Po zdanym egzaminie już niedługa droga do uzyskania tytułu zawodowego. Należy złożyć wniosek wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami w starostwie powiatowym, po czym, jeśli wniosek spełni wszystkie wymagania, kandydat otrzyma dokument „Uprawnienia diagnosty” upoważniający go do pracy na Stacji Kontroli Pojazdów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here